Previous: IAU_2015:80491 : Thalassa (2015) / Ographic / Mercator | Next: IAU_2015:80501 : Despina (2015) / Ographic

IAU_2015:80500

Despina (2015) - Sphere / Ocentric

Google it