Previous: EPSG:4312 : MGI | Next: EPSG:4314 : DHDN

EPSG:4313

BD72

View EPSG.org definition for EPSG:4313 | Google it