Previous: EPSG:6120 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-10 | Next: EPSG:6122 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-21

EPSG:6121

WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-12

View EPSG.org definition for EPSG:6121 | Google it