Previous: ESRI:102133 : NGO_1948_UTM_Zone_33N | Next: ESRI:102135 : NGO_1948_UTM_Zone_35N

ESRI:102134

NGO_1948_UTM_Zone_34N

Google it