Previous: ESRI:37211: GCS Point 58 | Next: ESRI:37213: GCS Tern Island 1961
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

ESRI:37212

GCS Beacon E 1945 (Google it)